Magunkról

Üdvözöljük a Kalimpa Családi Bölcsőde honlapján

A Kalimpa Családi Bölcsőde egy mesés hely nagy terekkel, érdekes, színes játékokkal, ahol igazán otthon érezhetik magukat a gyerekek. 3 csoportot működtetünk, a Katica Családi Bölcsődét, a Kalimpa Családi Bölcsődét és a Vacskamati Családi Bölcsődét. Szakképzett nevelők foglalkoznak a kicsikkel: játszanak, énekelnek, mondókáznak, kézműveskednek velük. A Kalimpában gyermekét nem csupán felügyeljük, hanem személyre szabott gondoskodást biztosítunk számára. Családi bölcsődéink 2022 január 1-jétől 8-8-8 gyermek ellátását tudják biztosítani.

A gyerekeket 1 éves kortól 3 éves korig, illetve a 3. életévüket a nevelési év közben betöltő gyerekeket a nevelési év végéig fogadjuk egész napos ellátással. A szülőkkel folyamatos kapcsolatot tartva tájékozódunk a gyermekek egyéni szükségleteiről, szokásairól. Családias környezetben, vegyes életkorú, kis létszámú csoporttal segítjük közösségi életük fejlődését. Törekszünk a kölcsönös bizalom kialakítására, és ezzel a biztonságot nyújtó környezet megteremtésére.

A játék a gyermek számára egyszerre szórakozás, munka és tanulás. Ez a társas kapcsolatok színtere. A kicsik lételeme a mozgás, az eközben szerzett tapasztalataik alapján tesznek szert rengeteg ismeretre. Célunk, hogy minél több és változatos lehetőséget biztosítsunk a tapasztalatszerzésre. Minden hétköznapi tevékenység, élethelyzet alkalmas arra, hogy végtelen kíváncsiságukra, tudásvágyukra építve bővítsük ismereteiket. Játékos formában, a célnak és életkoruknak megfelelő eszközök segítségével fejlődnek képességeik és készségeik.

Napi tevékenységünket különféle programokkal színesítjük. Ilyen például a zenés torna, a kézműves foglalkozások, a Bilibo foglalkozások és a kutyaterápiás foglalkozás. Bölcsődénk 7-től 17 óráig várja a kicsiket.

Intézményünk 2016-ban pályázatot nyújtott be az akkor még Családi napközink bővítésére. A Családi Napközi eredetileg 7 fő gyermek befogadására volt alkalmas, illetve további 7 főt tudtunk fogadni játszóházunkba. Az állandó túljelentkezések miatt a terasz beépítése mellett döntöttünk, hogy így egy újabb csoportszoba kialakításával további 7 gyermek befogadására legyünk alkalmasak.

A pályázatról 2018-ban kaptuk meg a döntő, nyertes határozatot, így a Széchenyi 2020 program keretében 11,90 millió Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A 11.982.905 Ft. összköltségű projekt keretében egy új csoportszobát alakítottunk ki, átalakítottuk a pince helyiséget mosókonyhává, akadálymentesítettük az épületet, illetve eszközbeszerzést hajtottunk végre, melynek keretében az új csoportszobához szükséges bútorokat, játékokat szereztük be, valamint a működést segítő technikai felszereléseket vásároltuk meg.

A projektet a projektelőkészítési- és projektmenedzsment szerződések megkötésével kezdtük 2018.03.01-el. Mivel a pályázat beadása és elbírálás között 2 év telt el, így szükséges volt frissíteni a teljes dokumentációt.

A Családi Napközi időközben törvénymódosítás következtében Családi bölcsödévé alakult át.

Átdolgozásra kerültek az eredeti anyagok, megalapozó dokumentum, szükségletfelmérések, költségtervek, határidők, így a támogatói szerződést is ennek megfelelően módosítottuk. Az eredeti cél és terv nem változott, bővíteni szerettük volna a család bölcsödét 7 további férőhellyel, ennek megfelelően kezdtük meg az engedélyezést mind az új csoportszobára, mind a kivitelezésre.

Az építési beruházás kapcsán az engedélyeztetéssel és a tervezéssel kezdtünk. A hatóságokkal folytatott többszöri egyeztetés nyomán kiderült, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles, csupán az e-naplóban szükséges a beruházást bejelenteni, illetve a megfelelő műszaki tartalommal azt feltölteni.

Kértünk egy előzetes közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást a beépítendő terület tervei alapján, hogy biztos alapokon legyen, hogy megfelel a hatóságnak az építkezés.

Tehát beruházási oldalról az 1. mérföldkő eléréséig az alábbiakat teljesítettük:

Az új csoportszoba kapcsán a családi bölcsőde működési engedélyeztetése megtörtént (szakhatósági ellenőrzések a Katasztrófavédelemtől, Népegészségügytől és a Szociális és Gyermekjóléti Minisztériumtól), minden ellenőrzés pozitív, így a működési engedélyt megkaptuk. Az ehhez tartozó tanúsítványt megkaptuk, mely a működési engedélyünket alátámasztja. Az állami normatíva rendszerbe is befogadásra kerültünk, erről is megkaptuk a végzést.

A projekt 2. mérföldkövének elérésekor a cél a kivitelezés 50%-os teljesítése volt. Ezzel szemben sikerült olyan kivitelezőt találnunk, aki gyors kivitelezéssel vállalta a munkát, ezzel segítve azt, hogy a nyitvatartásunkban nagy változást ne kelljen eszközölni. Ez segít minket továbbá a projekt gyorsabb zárásában, és mielőbbi pénzügyi elszámolásban.

Az új csoportszoba felépítéséhez a területet 2018.12.12-én adtuk át, elkezdődött a tereprendezés (bontás, földmunka, tetőbontás).

2018.12.14-2019.01.17-ig: Falszerkezet állítás, tetőmunka,  külső homlokzati szigetelő anyagok feltétele, nyílászárók behelyezése.

2019.01.18-04.02-ig:  belső munkálatok, villanyszerelés, glettelés, szigetelés, és a külső homlokzat befejezése.

A belső kialakítást, festést egy másik kivitelező tudta elvállalni. Az új csoportszoba így 2019.04.02-re lett kész. Az új csoportszoba gyors kivitelezéséhez az évszakhoz képesti viszonylag kedvezőbb idő is hozzájárult.

Az épülethez tartozó pincét átalakítottuk mosókonyhává, melyet egy 3. kivitelező vállalt el. A munkálatok 2019.01.07-én kezdődtek el. Ebben a kivitelezésben készült el az épület akadálymentesítése is.

Elsőkörben tereprendezés volt, a pince belső falainak letisztítása, régi padló felverése, sitt elszállítása.

2019.01.15-én kezdődtek a szintezési feladatok (padló és falak), hálózás, betonozás.

2019.01.21-től kezdődött a burkolás és festési fázis.

2019.01.29-re kész volt a pince.

Az akadálymentesítéshez, térkövezéshez kicsit várnunk kellett a jobb időre, mivel ezek is szintén kinti munkák voltak. 2019.02.06-22-ig tartottak a külső munkálatok (akadálymentes feljáró és térkövezés) az alábbi sorrendben:

– tereprendezés

– alapok kiásása

– sóderágy és betonozás (ahol kellett)

– térkő lerakása

– sitt elszállítása

Az új csoportszobába az eszközöket, játékokat, berendezési tárgyakat az anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan szereztük be, az utolsó tétel beszerzése is 2019.02.28-ig lezajlott.

Az elkészült új épületrész esetében a használatbavételi engedélyt még nem kaptuk meg, így a projekt zárására csak ezt követően kerülhet sor.

A jelenlegi számításaink szerint az eredetileg tervezett 11.982.905 Ft-os költségvetést minimálisan, 23.970 Ft-tal léptük túl, mely az árváltozások és kivitelezési munkák árának növekedése miatt is volt.

A projektet viszonylag rövid idő alatt valósítottuk meg. Az előkészítési munkák körülbelül 8 hónapot vettek igénybe, mivel folyamatos nehézségekbe ütköztünk az engedélyek tekintetében. Ami a tényleges beruházást és kivitelezéseket illeti ez körülbelül fél év alatt zajlott le. Az új csoportszobára, illetve a családi bölcsődére a működési engedélyt megkaptuk. Jelenleg az új épületrész használatbavételi engedélyezését várjuk, ezt követően teljesen zárul a projekt.

Összeségében nagyon elégedettek vagyunk, és hálásak, megérte 2 évet várni az eredményre, mivel így bővíteni tudtuk a Családi Bölcsődét, ezzel segítve a helyieket, és csökkentve a folyamatos túljelentkezések miatti várólistánkat. Saját tapasztalatokból mondhatjuk, hogy a hozzánk érkező gyermekek szüleinek 30%-a nem fér bele az állami bölcsőde felvételi keretébe, kb. 70% pedig eleve a családias légkört választja, ezért jön hozzánk, viszont ez jóval több gyermek, mint akit be tudtunk fogadni. A várólistánkon eddig 7-10 fő szerepelt folyamatosam, akik a teljes napközbeni ellátást szeretnék igénybe venni, ezt most a projekt által lecsökkentettük 3 főre, illetve igyekszünk őket is legalább pár órára a játszóházba felvenni.

A mi erősségünk a családias környezetben, a maximális odafigyelésen, a folyamatos kapcsolattartáson, a problémák korai felismerésében és kezelésében rejlik és ezért nagyon hálásak a szülők. Egy 7 fős csoportra 2 fő gondozó figyel, így a maximális odafigyelést biztosítjuk. Erősségünk továbbá a gyermekek esetleges problémáinak felismerése, morai fejlesztése. Az intézmény jellege miatt saját nevelési igényű (SNI) gyermekekkel is foglalkozunk.

A projekt által nemcsak további 7 fővel tudtuk bővíteni a gyermekek számát, hanem az új csoportszobába új gondozó felvételére került sor, így a dolgozói létszámot is növeltük.